CS8 Week 12: April 1st – April 5th

Monday, April 1st

  • CueBots Coding Levels 1-3

Tuesday, April 2nd

  • CueBots Coding Levels 4-6

Wednesday, April 3rd

  • CueBot Barrel Racing

Thursday, April 4th

  • CueBot Barrel Racing
  • Finish Barrel #1

Friday, April 5th

  • CueBot Barrel Racing
  • Finish Barrel #2